NL Intrastat
Centraal Bureau voor de Statistiek
Buitenlandse Handel
Kloosterweg 1
PO Box 4481
NL-6401 CZ HEERLEN
Tel: +31 45 570 6000